Stop-loss

En stop-loss-ordre er en ordre plassert hos en megler for å kjøpe eller selge et verdipapir når det når en viss pris. Stop-loss-ordrer er utformet for å begrense investorens tap på en posisjon i et verdipapir og er forskjellige fra stop-limit-ordrer. Når en aksje faller under stoppkursen blir ordren en markedsordre og den utføres til neste tilgjengelige pris. For eksempel kan en næringsdrivende kjøpe en aksje og plassere en stop-loss-ordre 10% under kjøpesummen. Hvis aksjen skulle falle, ville stop-loss-ordren bli aktivert, og aksjen ville bli solgt som en markedsordre.