Stagflasjon

Stagflasjon er en periode med lav økonomisk vekst, kombinert med høy (og ofte ukontrollert) inflasjon og ofte samtidig høy arbeidsledighet.