Spreadbetting

Spread betting refererer til å spekulere i retning av et finansmarked uten å faktisk eie den underliggende sikkerheten. Det innebærer å satse på prisbevegelsen til et verdipapir. Et spread betting selskap siterer to priser, bud- og salgsprisen (også kalt spread), og investorer satser på om prisen på den underliggende verdipapiret vil være lavere enn budet eller høyere enn spørringen. Investoren eier ikke den underliggende sikkerheten i spread betting, de spekulerer bare i prisbevegelsen. Dette er et fenomen i Storbritannia ikke veldig ulikt CFD og henger sammen med skatteregler på trading av andre verdipapirer.