Spotmarked

Spotmarkedet er der finansielle instrumenter, som råvarer, valutaer og verdipapirer, handles for umiddelbar levering. Levering er utveksling av kontanter for det finansielle instrumentet. En futureskontrakt er derimot basert på levering av den underliggende eiendelen på en fremtidig dato.