Spillteori

Spillteori er et teoretisk rammeverk for å tenke sosiale situasjoner blant konkurrerende spillere. I noen henseender er spillteori vitenskapen om strategi, eller i det minste den optimale beslutningstaking av uavhengige og konkurrerende aktører i en strategisk setting. De viktigste pionerene innen spillteori var matematikeren John von Neumann og økonom Oskar Morgenstern på 1940-tallet. Matematiker John Nash blir av mange ansett som den første betydelige utvidelsen av von Neumann og Morgenstern-arbeidet.