Small cap

Begrepet small cap beskriver selskaper med relativt liten markedsverdi. Et selskaps markedsverdi er markedsverdien av utestående aksjer. Definisjonen for small cap varierer, men betyr generelt et selskap med 300 millioner dollar til 2 milliarder dollar i markedsverdi.