Slippage

Slippage refererer til forskjellen mellom forventet pris på en handel og prisen som handelen utføres med. Slippage kan forekomme når som helst, men er mest utbredt i perioder med høyere volatilitet når markedsordrer brukes. Det kan også forekomme når en stor ordre blir utført, men det er ikke nok volum til den valgte prisen for å opprettholde det nåværende bud / spørspredningen.