Skew

Skjevhet refererer til forvrengning eller asymmetri i en normalfordeling i et datasett. Hvis kurven forskyves til venstre eller til høyre, sies den å være skjev. Skjevhet kan kvantifiseres som en representasjon av i hvilken grad en gitt fordeling varierer fra en normalfordeling. En normalfordeling har en skjevhet på null, mens en lognormal fordeling, for eksempel, vil utvise en viss grad av høyre skjevhet.