Skew

Skjevhet refererer til forvrengning eller asymmetri i en normalfordeling i et datasett. Hvis kurven forskyves til venstre eller til høyre, sies den å være skjev. Skjevhet kan kvantifiseres som en representasjon av i hvilken grad en gitt fordeling varierer fra en normalfordeling. En normalfordeling har en skjevhet på null, mens en lognormal fordeling, for eksempel, vil utvise en viss grad av høyre skjevhet.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email