Shortinteresse

Shortinteresse er antall aksjer som er solgt short, men som ennå ikke er dekket eller stengt. Shortinteresse, som kan uttrykkes som et tall eller en prosentandel, er en indikator på markedssentimentet. Ekstremt høy Shortinteresse viser at investorer er veldig pessimistiske, potensielt overpessimistiske. Når investorer er altfor pessimistiske, kan det til tider føre til veldig kraftige prisstigninger. Store endringer i shortinteresse blinker også advarselstegn, da det viser at investorer kan være mer bearish eller bullish på en aksje.