Short

En short eller en short posisjon opprettes når en trader først selger et verdipapir med den hensikt å tilbakekjøpe det eller dekke det senere til en lavere pris.

I praksis vedder traderen på at prisen til aksjen skal falle i verdi. I mange tilfeller kan også en shortposisjon være en del av en mer komplisert trade.

Det er to typer shortposisjoner: naken og dekket. En naken short er når en næringsdrivende selger et verdipapir uten å ha besittelse av det. 

Det finnes en rekke problemer med å benytte seg av shortsalg av aksjer.

  • Tapene er teoretisk sett uendelige, ettersom en aksje kan stige uendelig
  • Maksimal oppside er 100%
    • Shortsalg er dermed asymetrisk, med mye høyere risiko enn potensiell oppside
  • Eierne av aksjene du låner kan når som helst kalle disse tilbake
  • Du kan havne i en såkalt “shortskvis“, der du må kjøpe tilbake aksjer til raskt stigende priser
  • For aksjer notert på Oslo Børs er det offentlig

Det er også mulig å oppnå samme nedside-eksponering, ofte med betydelig mindre risiko og kapital, ved å benytte seg av salgs-opsjoner.

Det finnes et norsk for short-salg; blanksalg, men dette har med tiden blitt faset ut, og er ikke lenger en del av dagligtalen.