Series 7

Serie 7-eksamen lisensierer innehaveren til å selge alle typer verdipapirprodukter unntatt varer og futures. Serie 7-eksamen og lisensiering administrert av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), kjent formelt som General Securities Representative Qualification Examination. Aksjemeglere i USA må bestå Series 7-eksamen for å få lisens til handel. Serie 7-eksamen fokuserer på investeringsrisiko, beskatning, egenkapital og gjeldsinstrumenter; pakkede verdipapirer, opsjoner, pensjonsplaner og interaksjoner med kunder for potensielle fagpersoner i verdipapirindustrien.2 Denne innledende eksamen vurderer kandidatens kunnskap om grunnleggende informasjon om verdipapirindustrien, inkludert konsepter som er grunnleggende for å jobbe i bransjen.