Selskapsobligasjon

Etter finanskrisen ser vi at stadig flere selskaper velger å hente inn finansiering på obligasjonsmarkedet i stedet for hos bankene. Bankene er mer restriktive med å låne ut penger, derfor finansieres mange selskaper i dag av selskapsobligasjoner.