Sell-side

Sell-side refererer til den delen av finansnæringen som er involvert i opprettelse, markedsføring og salg av aksjer, obligasjoner, valuta og andre finansielle instrumenter. Selgere og bedrifter jobber med å lage og servicere produkter som blir gjort tilgjengelig for kjøpesiden i finansnæringen. Salgsiden av Wall Street inkluderer investeringsbankfolk, som fungerer som mellomledd mellom utstedere av verdipapirer og den investerende offentligheten, og markedsskapere som gir likviditet i markedet.