Sell in may

Sell in May and go away er en investeringsstrategi for aksjer basert på en teori (noen ganger kjent som Halloween-indikatoren) om at perioden november til og med april har betydelig sterkere aksjemarkedsvekst i gjennomsnitt enn de andre månedene. I slike strategier selges aksjer i begynnelsen av mai, og inntektene holdes kontant (f.eks. Et pengemarkedsfond); aksjer kjøpes igjen om høsten, typisk rundt Halloween. “Selg i mai” kan karakteriseres som troen på at det er bedre å unngå å holde aksjer i sommerperioden.