Seagull

Opsjonsstrategi bestående av eksempelvis en long call og en utstedt strangle