Sarbanes-Oxley

Sarbanes-Oxley Act fra 2002 er en lov den amerikanske kongressen vedtok 30. juli samme år for å beskytte investorer mot falske finansielle rapporteringer fra selskaper.1 Også kjent som SOX Act of 2002 og Corporate Responsibility Act of 2002, det påbudt strenge reformer av eksisterende verdipapirbestemmelser og pålagt tøffe nye sanksjoner mot lovbrytere.