Salgsopsjon

En salgsopsjon eller put-opsjon er en opsjon hvor kjøper har rett – men ingen forpliktelse – til å selge et avtalt kvantum av et underliggende aktivum (råvare eller finansielt instrument) innen eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden til avtalt pris.