S-1

SEC-skjema S-1 er det første registreringsskjemaet for nye verdipapirer som kreves av SEC for offentlige selskaper som er basert i USA. Ethvert verdipapir som oppfyller kriteriene må ha en S-1-arkivering før aksjer kan noteres på en nasjonal børs, slik som New York Stock Exchange. Bedrifter arkiverer vanligvis SEC-skjema S-1 i påvente av deres første børsnotering (IPO). Skjema S-1 krever at selskaper gir informasjon om den planlagte bruken av kapitalinntekter, beskriver gjeldende forretningsmodell og konkurranse og gir et kort prospekt av den planlagte sikkerheten i seg selv, og tilbyr prismetodikk og enhver fortynning som vil forekomme med andre børsnoterte verdipapirer.