ROI

Return on Investment (ROI) er et resultatmål som brukes til å evaluere effektiviteten til en investering eller sammenligne effektiviteten til en rekke forskjellige investeringer. ROI prøver å måle avkastningen på en bestemt investering direkte i forhold til investeringens kostnad. For å beregne avkastning divideres fordelen (eller avkastningen) av en investering med investeringskostnaden. Resultatet uttrykkes i prosent eller forhold.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email