Risk reversal

Opsjonsstrategi bestående av eksempelvis en long OTM call og en short OTM put, eller motsatt. Dette er en strategi som regnes for å være noe mindre aggressiv en å gå long eller short et instrument direkte. En 25 delta risk reversal (eksempelvis long call/short put) vil gi en total ekspponering