Risikojustert avkastning

En risikojustert avkastning er en beregning av fortjeneste eller potensielt overskudd fra en investering som tar hensyn til graden av risiko som må aksepteres for å oppnå den. Risikoen måles i forhold til en praktisk talt risikofri investering – vanligvis amerikanske statsobligasjoner.