Reverse knock out opsjon (RKO)

En opsjon som blir verdiløs dersom den underliggende når et visst nivå. Eksempel: En ATM call opsjon med strike 100 og RKO 130. Denne opsjonen kan maksimum bli verdt 29.99 ettersom den blir verdiløs dersom kursen på underliggende stiger til 130.