Rettet emisjon

En rettet emisjon er et salg av aksjer eller obligasjoner til forhåndsvalgte investorer og institusjoner i stedet for på det åpne markedet. Det er et alternativ til et børsintroduksjon (IPO) for et selskap som ønsker å skaffe kapital til utvidelse.