Retracement

En retracement refererer til den midlertidige reverseringen av en overordnet trend i aksjens pris. Utskilt fra en reversering, er tilbaketrekninger kortsiktige perioder med bevegelse mot en trend, etterfulgt av en tilbakevending til den forrige trenden. Diagrammet nedenfor er av General Electric Co. (GE), og det viser at aksjen er i en nedadgående trend. Imidlertid er det poeng på diagrammet som indikerer at prisen stiger, noe som vil bli ansett som en retracement.