Rente

Kostnaden av penger over tid. Denne kostnaden kan gjøres flytende eller fast over perioden. Rente er kostnaden for å leie kapital, alternativt uttrykt som leieprisen for penger (kapital) og en godtgjørelse utlåner får for å ha stilt penger til rådighet for andre. Rente oppgis normalt som prosent per år (pro anno, forkortet p.a.) av leiebeløpet.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email