Ratio spread

Opsjonsstrategi hvor man kjøper og utsteder ulikt antall opsjoner på samme underliggende.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email