Ratio spread

Opsjonsstrategi hvor man kjøper og utsteder ulikt antall opsjoner på samme underliggende.