Ratio front spread

Opsjonsstrategi hvor man kjøper et antall opsjoner og utsteder et høyere antall på samme underliggende, men på en annen innløsningskurs.