Ratio back spread

Opsjonsstrategi hvor man kjøper flere opsjoner enn man utsteder på samme underliggende, men på en annen innløsningskurs.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email