Ratio back spread

Opsjonsstrategi hvor man kjøper flere opsjoner enn man utsteder på samme underliggende, men på en annen innløsningskurs.