Random walk theory

Random walk theory antyder at endringer i aksjekursene har samme fordeling og er uavhengige av hverandre. Derfor antar den at den tidligere bevegelsen eller trenden til en aksjekurs eller et marked ikke kan brukes til å forutsi dens fremtidige bevegelse. Kort fortalt kunngjør random walk-teori at aksjer tar en tilfeldig og uforutsigbar vei som gjør alle metoder for å forutsi aksjekurser meningsløse på lang sikt.