Rally

Et rally er en periode med vedvarende økninger i prisene på aksjer, obligasjoner eller relaterte indekser. Et rally innebærer vanligvis raske eller betydelige oppadgående bevegelser over en relativt kort periode. Denne typen prisbevegelse kan skje under enten et bull- eller bear-marked, når det er kjent som henholdsvis et bullmarkedsrally eller et bearmarkedsrally. Imidlertid vil et rally vanligvis følge en periode med faste eller synkende priser.