Quadruple Witching

Quadruple witching refererer til en dato da aksjeindeksfutures, aksjeindeksopsjoner, aksjeopsjoner og enkeltaksefutures forfaller samtidig. Mens aksjeopsjonskontrakter og indeksopsjoner forfaller den tredje fredagen i hver måned, forfaller alle aktivaklassene samtidig den tredje fredagen i mars, juni, september og desember.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email