Qatar Investment Authority

Qatar Investment Authority (QIA) er en regjeringseid enhet som har ansvar for å forvalte Qatars suverene formuesfond. QIAs oppdrag er å investere, forvalte og utvide Qatars reserver for å støtte utviklingen av Qatars økonomi. Selv om Qatars befolkning er relativt liten, er dens suverene formuefond blant de største i verden, og den har blant verdens laveste arbeidsledighet.