Prospekt

Et prospekt er et formelt dokument som kreves av og arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) som gir detaljer om et investeringstilbud til publikum. Det er arkivert et prospekt for tilbud på aksjer, obligasjoner og aksjefond. Dokumentet kan hjelpe investorer med å ta mer informerte investeringsbeslutninger fordi det inneholder en rekke relevant informasjon om investeringssikkerheten.