Propritær handel

Propritær handel refererer til et finansforetak eller en kommersiell bank som investerer for direkte markedsgevinst i stedet for å tjene provisjonsdaler ved å handle på vegne av kunder. Også kjent som “prop trading”, denne typen handelsaktivitet oppstår når et finansfirma velger å tjene på markedsaktiviteter i stedet for tynnmarginprovisjoner oppnådd gjennom klienthandelsaktivitet. Propritær handel kan innebære handel med aksjer, obligasjoner, råvarer, valutaer eller andre instrumenter.