Private equity

Private equity er en alternativ investeringsklasse og består av kapital som ikke er notert på børs. Private equity består av fond og investorer som direkte investerer i private selskaper, eller som driver med oppkjøp av offentlige selskaper, noe som resulterer i avnotering av offentlig egenkapital. Institusjonelle og private investorer skaffer kapital til private equity, og kapitalen kan brukes til å finansiere ny teknologi, foreta oppkjøp, utvide arbeidskapitalen og styrke og styrke en balanse.