Pris-korrelasjon

Positiv korrelasjon er et forhold mellom to variabler der begge variablene beveger seg i tandem – det vil si i samme retning. En positiv korrelasjon eksisterer når den ene variabelen synker når den andre variabelen reduseres, eller den ene variabelen øker mens den andre øker.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email