Pris/bok

Bedrifter bruker pris-til-bok-forholdet (P / B-forhold) for å sammenligne et selskaps markedsverdi med dets bokførte verdi. Det beregnes ved å dele selskapets aksjekurs per aksje med dets bokførte verdi per aksje (BVPS). En eiendels bokførte verdi er lik dens balanseførte verdi, og selskaper beregner den som nettoer eiendelen mot den akkumulerte avskrivningen.