Prime broker

Prime broker er en gruppe tjenester som investeringsbanker og andre finansinstitusjoner tilbyr til hedgefond og andre store investeringskunder som trenger å kunne låne verdipapirer eller kontanter for å delta i netting for å oppnå absolutt avkastning. Tjenestene som tilbys under prime brokerage inkluderer blant annet verdipapirutlån, belånte handler og kontanthåndtering. Prime broker-tjenester leveres av de fleste av de største investeringsbankene, inkludert Goldman Sachs, UBS og Morgan Stanley, og begynnelsen av enheter som tilbyr slike tjenester, sporer tilbake til 1980-tallet.