Price taker

En pristaker er et individ eller selskap som må akseptere rådende priser i et marked, uten markedsandel for å påvirke markedsprisen alene. Alle økonomiske aktører anses å være pristakere i et marked med perfekt konkurranse eller et der alle selskaper selger et identisk produkt, det er ingen hindringer for inn- eller utgang, hvert selskap har en relativt liten markedsandel, og alle kjøpere har full informasjon om markedet. Dette gjelder produsenter og forbrukere av varer og tjenester og for kjøpere og selgere i gjelds- og aksjemarkedene.