Price Discovery

Prisoppdagelse er den overordnede prosessen, enten den er eksplisitt eller utledet, for å sette spotprisen eller den riktige prisen for en eiendel, sikkerhet, råvare eller valuta. Prosessen med prisoppdagelse ser på en rekke håndgripelige og immaterielle faktorer, inkludert tilbud og etterspørsel, investorrisikoholdninger og det generelle økonomiske og geopolitiske miljøet. Enkelt sagt, det er der en kjøper og en selger blir enige om en pris og en transaksjon skjer.