Price action

Price action er bevegelsen av et verdipapir som er planlagt over tid. Price action danner grunnlaget for all teknisk analyse av et aksje-, råvare- eller annet aktiva-diagram. Mange kortsiktige tradere stole utelukkende på prisaksjon og formasjonene og trendene ekstrapolert fra den for å ta handelsbeslutninger. Teknisk analyse som praksis er et derivat av kurshandling siden den bruker tidligere priser i beregninger som deretter kan brukes til å informere handelsbeslutninger.