Poison pill

Begrepet giftpille refererer til en forsvarsstrategi som brukes av et målfirma for å forhindre eller motvirke en potensiell fiendtlig overtakelse av et overtakende selskap. Potensielle mål bruker denne taktikken for å få dem til å se mindre attraktive ut for den potensielle erververen. Selv om det ikke alltid er den første – og beste – måten å forsvare et selskap på, er giftpiller ofte veldig effektive.