Plunge Protection Team

“Plunge Protection Team” (PPT) er et kjent navn gitt til arbeidsgruppen for finansielle markeder. Denne gruppen ble opprettet i 1988 for å gi økonomiske og økonomiske anbefalinger til den amerikanske presidenten i turbulente markedstider, og ledes av statssekretæren. andre medlemmer inkluderer styreleder for Federal Reserve, styreleder for Securities and Exchange Commission og styreleder for Commodity Futures Trading Commission (eller assistenter eller tjenestemenn de utpeker for å representere dem).