Pershing Square

Amerkansk hedgefond forvaltet av Bill Ackman. Fondet operere i aksje- og kredittmarkedene og driver også aktivisme (søker endringer i måten et selskap drives). Fondet har en aksjeklasse som er notert på Amsterdambørsen under ticker PSH. Denne aksjeklassen har gjennomgående handlet med en betydelig rabatt til NAV (i skrivende stund 30%).