Penny stock

En penny stock refererer vanligvis til aksjen i et lite selskap som handler for mindre enn $ 5 per aksje. Selv om noen penny stocks handler på store børser som New York Stock Exchange (NYSE), handler de fleste via OTC-transaksjoner via det elektroniske OTC Bulletin Board (OTCBB) eller gjennom den privateide OTC Markets Group.1 Det er ingen handelsplan for OTC-transaksjoner. Tilbud gjøres også alle elektronisk.