Pengemarkedet

Pengemarkedet refererer til handel med svært kortsiktige gjeldsinvesteringer. På grossistnivå involverer det store volumhandel mellom institusjoner og tradere. På detaljnivå inkluderer det pengemarkedsfond kjøpt av individuelle investorer og pengemarkedskontoer åpnet av bankkunder.