Pareto prinsippet

Pareto-prinsippet sier at for mange utfall kommer omtrent 80% av konsekvensene fra 20% av årsakene (de ”vitale få”). Andre navn på dette prinsippet er 80/20-regelen, loven om de få vitale, eller prinsippet om faktorsparhet.