Par

Forkortelse for “pari-verdi”, kan par referere til obligasjoner, foretrukket aksje, aksje eller valuta, med forskjellig betydning avhengig av sammenheng. Par refererer oftest til obligasjoner, i så fall betyr det pålydende eller verdien som obligasjonen vil bli innløst ved forfall. Dette er vanligvis $ 1000 for bedriftsemner og kan være mer for statlige problemer. En obligasjon kan handle over eller under pari, noe som gjenspeiler det bredere rentemiljøet og utstederens opplevde kredittverdighet.