P/E

Pris / inntjeningsforholdet (P / E ratio) er forholdet for å verdsette et selskap som måler sin nåværende aksjekurs i forhold til inntjeningen per aksje (EPS). Pris-til-inntjeningsforholdet er også noen ganger kjent som prisen flere eller inntjeningen flere.