Overtrading

Overtrading refererer til overdreven kjøp og salg av aksjer av enten en megler eller en enkelt trader. Begge er helt forskjellige situasjoner og har veldig forskjellige implikasjoner. En individuell næringsdrivende, enten de jobber for seg selv eller er ansatt på et handelsbord ved et finansfirma, vil ha regler om hvor stor risiko de kan ta, inkludert hvor mange handler som er passende for dem å gjøre. Når de har nådd denne grensen, er det å gjøre det urettmessig å fortsette å handle. Selv om slik oppførsel kan være dårlig for den næringsdrivende eller dårlig for firmaet, blir den ikke regulert på noen måte av eksterne enheter.